Toverwijs bedrijfsopvang op maat van uw onderneming

Voor bedrijven biedt Toverwijs de mogelijkheid om in samenwerking met kinderopvang De Toverschommel bij u op locatie een bedrijfsopvang starten voor uw werknemers. Het enige dat u als ondernemer hoeft te doen is de ruimte ter beschikking stellen en wij doen de rest.
Als u als bedrijfsleider, directeur of CEO bij u op locatie bedrijfsopvang beschikbaar stelt zitten hier voor zowel u als uw werknemers voordelen aan. Bedrijven profiteren van fiscaal voordeel voor kinderopvangkosten van hun personeel tot wel €8.220,- per plaats per jaar en zijn tot een maximum van €600,- vrijgesteld van RSZ. Dit bedrag is onderhevig aan indexering. Het staat u als werkgever vrij in welke mate u een bijdrage aan uw werknemers vraagt. Dat betekent veel gemak voor uw werknemers en eventueel een tegemoetkoming voor het personeel. Die financiële steun motiveert mensen om te blijven werken. Op die manier kunnen bedrijven hun werknemers niet alleen extra stimuleren, het voorkomt dat ze goede krachten verliezen. Een bedrijf dat investeert in “eigen” kinderopvang ontwikkelt zich verder als sociaal betrokken onderneming. Zo’n bedrijf zet zich in voor het welzijn op het werk. En maakt het mogelijk voor zowel vrouwen als mannen om werk binnen uw onderneming te combineren met een gezin.