Prijzen

Bij de Toverschommel hanteren we onderstaande prijzen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Vrije prijs en IKT. In Hoogstraten en Turnhout zijn er enkel Vrije prijs plaatsen. In Baarle-Hertog wordt er gewerkt met de IKT-mix. In Baarle-Hertog zijn er dus IKG en Vrije prijs plaatsen. In onderstaande prijzen is geen rekening gehouden met teruggaven waar u eventueel recht op kunt hebben. Denk hierbij aan het Vlaamse Groeipakket (€3,43 per opvangdag) en u kunt mogelijk de uitgaven voor de opvang in uw belastingaangifte opgeven. Als u belastingplichtig bent in Nederland kunt u recht hebben op Kinderopvangtoeslag, gebruik ons nummer Registratie Buitenlandse Kinderopvang bij de aanvraag.

Vaste prijs

Het Vrije Prijs-tarief is €35,10 per dag.
Omdat wij werken met Vaste Prijs kunt recht hebben op het Groeipakket van de Vlaamse Overheid. In 2023 is dit een teruggave van €3,43 per aanwezige dag. Daarnaast heeft u mogelijk recht op belastingteruggave of -voordeel. U krijgt hiervoor ieder jaar een attest.

U betaalt iedere maand een vast bedrag voor de opvang van uw kindje volgens het Opvangplan. Extra dagen worden los aangerekend aan de dagprijs. Ook voor deze dagen geldt, reserveren is betalen.
In dit maandbedrag is rekening gehouden met 5 weken onbetaalde afwezigheid.

Een Opvangplan van 2 dagen, €274,95 per maand.
Een Opvangplan van 3 dagen, €412,43 per maand.
Een Opvangplan van 4 dagen, €549,90 per maand.
Een Opvangplan van 5 dagen, €687,38 per maand.

IKT plaatsen (enkel Baarle-Hertog)

Wij hebben op de locatie Baarle-Hertog 12 IKT en 6 Vrije Prijs plaatsen. Om gebruik te kunnen maken van IKT moeten er plekken beschikbaar zijn. Anders start u automatisch met Vrije Prijs tot er en plek beschikbaar is. Zodra er IKT plaatsen beschikbaar zijn kan uw kindje doorstromen als u dat wilt. U dient er rekening mee te houden dat wij werken met voorrangsgroepen volgens de richtlijnen van Opgroeien.

Voor de start van IKT moet u een kindcode aanvragen bij Opgroeien. Deze hebben wij nodig voor de start van de opvang. Zonder kindcode wordt het Vaste Prijs-tarief aangerekend.
Het IKT-tarief is afhankelijk van uw inkomen en bedraagt maximaal €33,31 per dag. Bij IKT heeft u geen recht op tegemoetkoming vanuit het Groeipakket. U mogelijk wel recht op belastingteruggave of -voordeel. U krijgt hiervoor ieder jaar een attest.

Bij IKT heeft recht op maximaal 20 afwezigheidsdagen. Per opvangdag krijgt u 4 afwezigheidsdagen. Deze dagen worden gebruikt voor bijvoorbeeld verlof, sluitingsdagen of afwezigheid door ziekte. Bij ongerechtvaardigde afwezigheid (als de afwezigheidsdagen op zijn) wordt die dag aangerekend aan het IKT-tarief plus een extra vergoeding van €10,00.