Prijzen

Bij de Toverschommel hanteren we onderstaande prijzen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen IKT en Vrije Prijs. In Baarle-Hertog hebben 27 IKT en 9 Vrije Prijs-plaatsen, Op de locatie Hoogstraten Vrijheid 144 hebben 30 IKT plaatsen en op de locatie Hoogstraten Vrijheid 81 hebben we 30 Vrije Prijs-plaatsen. In Turnhout hebben we 34 IKT plaatsen. In onze prijzen is geen rekening gehouden met teruggaven waar u eventueel recht op kunt hebben. Denk hierbij aan het Vlaamse Groeipakket, belastingvermindering of andere voordelen. Als u belastingplichtig bent in Nederland kunt u recht hebben op Kinderopvangtoeslag, gebruik ons nummer Registratie Buitenlandse Kinderopvang bij de aanvraag.

IKT plaatsen

Voor je start met IKT moet je een Kindcode aanvragen bij Opgroeien, anders kun je niet starten. De aanvraag doe je op: mijn.kindengezin.be.
Het document met de Kindcode dat jullie persoonlijk ontvangen stuur je voor de start naar ons door. Meer informatie over IKT kun je hier vinden hier: www.vlaanderen.be/publicaties/inkomenstarief-voor-ouders.

Het IKT-tarief is afhankelijk van je inkomen en bedraagt voor 2024 tussen de €6,24 en €34,64 per dag.
Bij IKT zijn het maximaal aantal afwezigheidsdagen door Opgroeien bepaald op 18 bij 5 dagen opvang. Bitcare berekend automatisch op hoeveel afwezigheidsdagen je recht hebt. Het actuele saldo staat op de factuur.
Deze dagen worden gebruikt bij afwezigheid, zoals bijvoorbeeld eigen verlof of ziekte. Er worden geen afwezigheidsdagen afgetrokken op feestdagen en de verlofdagen van De Toverschommel. Als de afwezigheidsdagen op zijn worden de afwezigheidsdagen ongerechtvaardigde afwezigheid genoemd. Door Opgroeien is bepaald dat deze aan het maximale IKT-tarief mogen worden aangerekend.

Er wordt bij IKT gewerkt met voorrangsgroepen. 1. Als een ouder werkt of een opleiding volgt. 2. Als het een pleegkind is. 3. Als er gelijktijdig een broertje of zusje wordt opgevangen.

Vrije Prijs

In Baarle-Hertog zijn er 9 Vrije Prijs-plaatsen. In Hoogstraten Vrijheid 81 zijn er 30 Vrije Prijs-plaatsen.

Als er in Baarle-Hertog geen IKT plaatsen vrij zijn start je met Vrije Prijs. Zodra en IKT plaatsen vrij kun je worden overgezet.

Het Vrije Prijstarief is in Baarle-Hertog €43,99 per dag. In Hoogstraten Vrijheid 81 is de Vrije Prijs €39,14 per dag.

Ook bij Vrije Prijs zijn het maximaal aantal afwezigheidsdagen bepaald op 18 bij 5 dagen opvang. Bitcare berekend automatisch op hoeveel afwezigheidsdagen je recht hebt. Het actuele saldo staat op de factuur.
Deze dagen worden gebruikt bij afwezigheid, zoals bijvoorbeeld eigen verlof of ziekte. Er worden geen afwezigheidsdagen afgetrokken op feestdagen en de sluitingsdagen van De Toverschommel.

Als de afwezigheidsdagen op zijn worden de afwezigheidsdagen ongerechtvaardigde afwezigheid genoemd. Deze worden aan het volle dagtarief aangerekend.

Voor alle dagen in het opvangplan geldt, reserveren is betalen.

Tegemoetkomingen en belastingteruggave in België

Bij IKT of Vrije Prijs heb je misschien recht op belastingteruggave of -voordeel. Je krijgt hiervoor ieder jaar een attest. Of je gebruik kunt maken van deze regelingen moet je navragen bij de juiste instanties.

Enkel bij Vrije Prijs heb je mogelijk recht op het Groeipakket van de Vlaamse Overheid, voor 2024 is dit een teruggave van €3,50 per aanwezige dag.

Wij geven deze gegevens automatisch door aan Opgroeien. Vul hiervoor de Rijksregisternummers in. Anders kunnen we het niet doorgeven aan Opgroeien en is er ook geen terugbetaling mogelijk.

Kinderopvangtoeslag in Nederland

Je hebt dezelfde rechten als bij een Nederlandse kinderopvang. De Toverschommel heeft hiervoor een registratienummer Buitenlandse Kinderopvang. Je kan dit registratienummer vinden op www.duo.nl/particulier/register-buitenlandse-kinderopvang.

Let op, enkel jij als ouder kan dit nummer aanvragen en/of verlengen. Dit kunnen wij niet. Kijk bij de Nederlandse Belastingdienst Toeslagen www.toeslagen.nl of je recht hebt op Kinderopvangtoeslag en hoe hoog deze toeslag kan zijn.

Heb je in Nederland recht op Kinderopvangtoeslag, dan heb je dat ook bij ons.

Waarborg of inschrijfgeld

Bij IKT betaal je een waarborg bij Vrije prijs inschrijfgeld. De hoogte van de waarborg wordt jaarlijks door Opgroeien bepaald. Voor 2024 is dit €250,00. Is je gezamenlijk belastbaar inkomen lager dan € 33.763,24 (bedrag 2024) dan betaal je een waarborg van €50,00.

Bij Vaste Prijs betaal je inschrijfgeld. Dit is €175,00 en dit inschrijfgeld wordt niet terugbetaald. Na inschrijving en vóór de start van de opvang moet de waarborg zijn voldaan. Je ontvangt hiervoor een losse factuur.
Let op! Dit heeft een ander rekeningnummer: BE40 0689 5039 0263. Als aan alle verplichtingen is voldaan wordt de waarborg binnen 10 dagen teruggestort.

Bijkomende tarieven vermeld op de factuur

Er wordt per maand een vast bedrag voor de administratiekosten en voor afvalverwerking aangerekend. Deze bedragen worden bepaald door Opgroeien. Voor 2024 zijn de administratiekosten vastgesteld op €4,37. En voor afvalverwerking €1,82 per aanwezige dag.

Extra services

Warme maaltijdservice. Naast de reguliere eetmomenten heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van de extra maaltijdservice in de avond. Deze warme maaltijden worden iedere dag vers bereidt. Per maaltijd wordt €3,50 aangerekend. Je kindje kan hier gebruik van maken vanaf de leeftijd 8 maanden. Tot 8 maanden zit dit in de prijs inbegrepen.

Baby Spa. Als je gebruik wilt maken van de Baby Spa kun je dat aangeven bij de leidsters. Per keer wordt €2,00 aangerekend.

Luiers. De luiers worden ter beschikking gesteld door de Toverschommel. Luiers die worden meegegeven door de ouders worden niet gebruikt. Onze luiers zijn van het merk Woosh. Dat zijn ecologisch verantwoorde luiers. Iedere week worden deze opgehaald en gerecycleerd. Kijk voor meer informatie op www.woosh.be

Vakantieopvang bij De Toverschommel

We zijn in de zomervakantie gewoon open. Ook als uw kindje normaal niet bij De Toverschommel in de opvang zit bieden wij de mogelijkheid om voor korte periode gebruik te maken van vakantieopvang bij De Toverschommel.

Wij bieden dit aan voor kinderen van o tot 4 jaar. Net als bij onze reguliere opvang heeft u in Hoogstraten en Turnhout een Kindcode nodig. Als u die al heeft kunt u die doorgeven, anders kunt u er een aanvragen. In Baarle-Hertog valt de vakantieopvang onder de Vrije Prijs. Er gelden dezelfde voorwaarden en eventueel belastingvoordelen als bij de normale opvang. Het enige verschil is dat er direct een einddatum voor de overeenkomst wordt toegevoegd.

Uw kindje draait dan mee in het dagritme van De Toverschommel. Dit betekent lekker veel buiten spelen, samen fruit eten, verse boterhammetjes, in de middag picknicken in de tuin en misschien wel een ijsje als tussendoortje wanneer je met je voetjes in het water zit. Want in de zomerperiode kan het lekker warm zijn en wat is er dan leuker dan buiten met water spelen?

Wilt u graag inschrijven voor de vakantieopvang? Laat het ons weten, dan plannen we een kennismaking. Dat kan via het contactformulier op onze contact pagina.